Przemysł 4.0 – co dla nas oznacza

W przemyśle 4.0 rozwój wyrobów i procesy produkcyjne stają się bardziej elastyczne, wydajniejsze i dopasowane do klienta. Rozwój, produkcję, logistykę i klienta łączy ze sobą najnowocześniejsza, inteligentna technologia informacyjna i komunikacyjna.

Siłą napędową Przemysłu 4.0 jest szybko rosnąca digitalizacja, zarówno gospodarki jak i społeczeństwa. Podstawą techniczną są inteligentne systemy połączone w sieć cyfrową. Można je wykorzystać do osiągnięcia możliwie największego stopnia samodzielnej produkcji: ludzie, maszyny, zakłady, logistyka i produkty komunikują się i współpracują ze sobą. Głównymi założeniami Przemysłu 4.0 są elastyczność i zindywidualizowana produkcja. Celem jest osiągnięcie wydajnej i ergonomicznej produkcji, z dynamiczną integracją klientów i partnerów biznesowych. Podstawą technologiczną tej wizji jest Internet Rzeczy. Łączy systemy cyber-fizyczne np. inteligentne obiekty z wbudowanym sprzętem i oprogramowaniem, w globalną sieć. Zjawisko to stanie się w przyszłości coraz ważniejsze dla produkcji przemysłowej. Automatyzacja fabryk, która w dużej mierze opiera się na inżynierii elektrycznej i strukturach hierarchicznych, przekształci się w sieć inteligentnych fabryk, w których zakłady produkcyjne komunikują się ze sobą.

Przemysł 4.0 to dla firm punkt zwrotny. Z jednej strony oferuje ogromne możliwości, ale jednocześnie stawia sektor przed ogromnymi wyzwaniami. Konieczna jest konsekwentna, interdyscyplinarna współpraca wszystkich zaangażowanych uczestników procesu. Przy współpracy maszyn przemysłowych, elektrotechniki, automatyki i technologii informatycznych można tworzyć nowe standardy, które zmienią przyszłość produkcji. Dostawcy komponentów, systemów i rozwiązań muszą zmienić sposób myślenia. Przemysł 4.0 zmienia także wymagania dotyczące technologii kablowej. Firma LAPP jest na to gotowa i już aktywnie włączyła się w czwartą rewolucję przemysłową.