Logistyka

Dostarczamy towar do naszych klientów na całym świecie, bez wyjątków. Grupa Lapp posiada rozwinięta sieć nowoczesnych centrów logistycznych, które są gwarancją zadowolenia naszych klientów.

service logistikservice MG 0172

Wysoka wydajność logistyki wymaga wysokiej jakości technologii.

Trzonem naszej logistyki jest rozwinięta technologia informacyjna i komunikacyjna. Wszystko odbywa się przez kontakt elektroniczny on line :centrale zamówień telefonicznych współpracują z centralami logistycznymi, centrale logistyczne współpracują z  magazynami i składami  naszych 17 centrów produkcyjnych na całym świecie. Procedura wysyłki zaczyna się od momentu, gdy klient odłoży słuchawkę. Szczegółowe dane dotyczące wysyłki klient otrzymuje tego samego dnia.