RFID

Produkty Lapp uczą nas jak komunikować się z RFID. RFID oznacza Radio Frequency Identification i umożliwia przesyłanie danych jedynie za pomocą fal radiowych. Lapp jest na etapie wdrażania owej technologii dla kabli i złącz.

service wissenscenter rfid

Technologia RFID w kablach i złączach.
Korzyści z technologii RFID mogą być również wykorzystywane do kabli i złączy.


RFID i czujniki RFID są zintegrowane z naszymi produktami już na etapie produkcji. Nie wpływa to na ich dużą elastyczność i wytrzymałość fizyczną. Dzięki temu dane będą zbierane, przechowywane i przygotowywane do pobrania ze skanerem w prosty, wygodny i bezpieczny sposób.
Istnieje wiele możliwości zastosowania - w identyfikacji produktów, zarządzaniu zapasami, procesach produkcyjnych, pomiarach i monitoringu, temperatury i wilgotności, energii i wielu innych.