NFPA 79

NFPA 79 standard ochrony przeciwpożarowej określa wymagania mające zastosowanie do sprzętu elektrotechnicznego, który ma być używany w USA i Kanadzie. W związku z powyższym, nasze produkty są certyfikowane zgodnie z NFPA-79.

service wissenscenter nfpa79 Titelbild Ampel

Bezpieczeństwo przede wszystkim – rozwój bezpieczeństwa z certyfikowanymi produktami

 

 

NFPA (National Fire Protection Association) te normy mają zastosowanie we wszystkich urządzeń i maszynach w USA i Kanadzie. Zgodność z normami musi być potwierdzona przez wiarygodne laboratorium.

 

Elementy stosowane w urządzeniach i maszynach, takich jak kable, przepusty kablowe i złącza, są akceptowane tylko wtedy, gdy zostały przetestowane pod kątem konkretnego zastosowania do celów w jakim będą wykorzystywane. Po przetestowaniu dostają potwierdzenie zgodności CE, aby pokazać, że spełniają wymagane standardy.

 

W przypadku produktów certyfikowanych użytych w maszynach i urządzeniach, mogą być dopuszczone do użytku znaczniej szybciej, łatwiej i taniej . Kable, przewody, dławiki kablowe i złącza produkowane przez Lapp Kabel posiadają certyfikaty na normy europejskie, jak również normy  dopuszczające do użytku w USA i Kanadzie.
Dzięki temu produkty Lapp mogą być stosowane na całym świecie.