Recykling przewodów

Technologia i ekologia muszą iść ze sobą w parze - takie przekonanie napędza naszą pracę. Traktujemy bardzo poważnie nasze zobowiązania wobec środowiska. Nasi klienci również mogą korzystać z tego rozwiązania, umożliwiamy im dostarczenie przewodów przyjaznych dla środowiska.

Zrównoważony recykling przewodów dla środowiska

Oferujemy również usługi recyklingu odpadów kablowych. Nasze firmy partnerskie zabiorą stare, zużyte przewody i rozdysponują nimi w sposób bezpieczny dla środowiska. Przewody są rozdrabnianie mechanicznie w ośrodkach z certyfikatem ISO 9001. Niektóre materiały są ponownie wykorzystywane, a bezużytecznie odpady usunięte w sposób właściwy.

 

Środowisko trwałych materiałów

Nasze produkty i akcesoria są wolne od zawartości halogenów, daje to większe poczucie bezpieczeństwa dla ludzi, środowiska i roślin w razie pożaru, chroni przed reakcjami toksycznymi oraz daje dużo korzyści dla recyklingu. Wszystkie nasze produkty i opakowania są wolne od zawartości azbestu oraz freonu ( CFC). W dużej mierze unikamy stabilizatorów zawierających ołów w produkcji naszych przewodów.

 

 Ekologiczne innowacje – przyjazne dla środowiska

Wraz z rozwojem OFLEX® NATURE  stworzyliśmy możliwość stosowania przewodów odpornych na oleje biodegradowalne.

 

Środowisko – zrównoważona produkcja

Nasze działania produkcyjne w dużej mierze pozwalają na ponowne użycie odpadów z produkcji przewodów. Wszystkie  odpady syntetyczne są ponownie wykorzystywane. Podgrzewana woda w procesie produkcji przekazywana jest do pomp ciepła, które z procesami chłodzenia są zintegrowane.