Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

LAPP Kabel Sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Umożliwia przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania, co przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. LAPP Kabel Sp. z o.o. znajduje się w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez GIOŚ jako wprowadzający sprzęt i współpracuje z CCR RELECTRA Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Informujemy, że LAPP Kabel sp. z o. o. umożliwia nieodpłatny odbioru zużytego sprzętu w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sklasyfikowany w grupach 4 i 5, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. (poz. 1688).

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3.

 

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych.

Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6.

Uprzejmie informujemy, że punkt sprzedaży, w którym można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się pod adresem: LAPP Kabel Sp. z o.o., ul. Profesjonalna 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Telefon: 71 3306300, Adres email: info@lapppolska.pl