CPR- deklaracja producenta, informacje podstawowe, prezentacja multimedialna, FAQ

 

Szanowni Klienci,

     

          Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanowiono zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ( CPR - Construction Product Regulation). Kolejnym działaniem Parlamentu Europejskiego mającym na celu poprawę bezpieczeństwa w razie pożaru było włączenie do listy produktów budowlanych wszystkich kabli i przewodów, które mają być zamontowane na stałe w budynkach.

          Dyrektywa EN 5057:2015, która obejmuje wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej, pozwala producentom w okresie koegzystencji ( od 1 lipca 2016 do 1 lipca 2017) na dobrowolne sporządzanie deklaracji właściwości użytkowych w tym, określanie klasy odporności pożarowej swoich produktów. Z dniem 1 lipca 2017 r. działanie takie będzie obowiązkowe.

          Grupa Lapp przeprowadziła i przeprowadza badania na wielu kablach i przewodach na zgodność z nową Dyrektywą. Efektem tych badań i testów są już ogólnie dostępne certyfikaty produktów (DoP). Kolejne grupy produktowe są sukcesywnie certyfikowane.

          Jako producent wyznaczający trendy i przyszłe standardy rynku kablowego, zdecydowaliśmy się w pierwszej kolejności na certyfikację przewodów o wysokich klasach palności B2ca i Cca. Oznacza to, iż macie Państwo dostęp do szczególnie bezpiecznych instalacji elektrycznych w swoich obiektach budowlanych od samego początku obowiązywania nowych przepisów.

          Poniżej znajdą Państwo aktualne deklaracje DoP wraz z informacjami na temat naszych produktów, a także podstawowe informacje dotyczące Dyrektywy CPR, prezentację multimedialną oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

          

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                   Zespół Lapp Kabel Sp. z o.o.

 

 

     

(PDF 190 KB )
CPR informacje podstawowe

(PDF 319 KB )
FAQ

(PPTX 4 MB )
Prezentacja multimedialna

CPR w pytaniach i odpowiedziach
 

Jakie przewody elektryczne podlegają Dyrektywie CPR?

Wszystkie przewody elektryczne (zasilające, sterownicze, telekomunikacyjne) w obiektach budowlanych (mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych), które są zamontowane na stałe (po tynkiem, w kanałach i korytach kablowych, szachtach, w sufitach podwieszanych itp.).

Nie podlegają Dyrektywie CPR przewody zakończone złączami i będące na wyposażeniu maszyn i urządzeń zainstalowanych w budynkach.

Nie podlegają Dyrektywie CPR przewody obwodów bezpieczeństwa w przypadku pożaru, zwane potocznie „obwodami ppoż” (np. zasilanie awaryjne, oświetlenie awaryjne).

Czy dla każdego przewodu ze swojej oferty producent musi wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP)?

Nie musi.

Producent decyduje, które z oferowanych kabli i przewodów mogą być stosowane, jako „wyrób budowlany” i tylko te produkty certyfikuje zgodnie z wymaganiami CPR.

Której klasy palności przewody będą odpowiednie dla mojego obiektu?

Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ w Polsce nie zostały wydane dokumenty wykonawcze do Dyrektywy CPR. Powinny zostać opublikowane do 1. lipca 2017. Jak tylko się pojawią, poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Co oznaczają w opisach klas skróty, np. s1, d0, a1?

Są to tak zwane klasy uzupełniające (podklasy). Określają one dodatkowe cechy palącego się produktu:

·         s1, s2, s3 – (ang. smoke) gęstość wydzielanego dymu,

·         d0, d1, d2 – (ang. droplets) możliwość wytwarzania płonących kropli,

·         a1, a2, a3 – (ang. acidity) kwasowość wydzielanego dymu

Skąd mam wiedzieć, czy kupowany / instalowany przeze mnie przewód spełnia wymogi CPR?

Powinny wystąpić wszystkie trzy elementy:

a)      przewód jest oznaczony znakiem CE,

b)      producent udostępnia dla przewodu Deklarację Właściwości Użytkowych (na żądanie),

c)      przewód powinien posiadać stosowną etykietę na opakowaniu, zgodną z poniższym wzorem

Czy wprowadzenie Dyrektywy CPR oznacza, że dopuszczone do stosowania będą wyłącznie przewody bezhalogenowe?

Nie, ale rola przewodów bezhalogenowych, bezpieczniejszych niż popularne przewody w PVC, na pewno wzrośnie. W krajach, które już opublikowały dokumenty wykonawcze do Dyrektywy CPR, przewody bezhalogenowe (klasa C lub B2) są obowiązkowe np. w obszarze dróg ewakuacyjnych, w obiektach publicznych czy budynkach wysokich.

Należy jednak podkreślić, że każdy kraj członkowski UE wydaje własne przepisy.

Czy przewód posiadający np. klasę C, automatycznie posiada klasy niższe D i E?

Nie, nie występuje tutaj „kompatybilność wsteczna”. Przewód posiada tylko taką klasę, jaką określiła procedura testowa.