ÖLFLEX® przewody sterownicze i przyłączeniowe

Szeroki zakres zastosowań w aplikacjach zasilających i transmisji danych.

Nasze przewody przyłączeniowe i sterownicze marki ÖLFLEX®  zawsze były synonimem odporności na olej i elastyczności.  Zapewniają optymalne zasilanie, jednocześnie sterują przesyłając sygnały do ​urządzeń i maszyn. W tym segmencie LAPP oferuje różnorodne przewody, którymi można pokryć wszystkie możliwe zastosowania.

Zobacz nasze portfolio: od prostych, uniwersalnych przewodów jednożyłowych, po przewody wielożyłowe do określonych celów, takich jak zastosowanie w robotach, prowadnicach łańcuchowych lub w energii słonecznej i wiatrowej.

 

Co to są przewody przyłączeniowe i sterujące?

Co to jest przewód przyłączeniowy?

Przewód przyłączeniowy

 • zaopatruje w energię urządzenia, maszyny i systemy,
 • służy do przyłączenia energetycznego budynków,
 • dystrybuuje energię np. w elektrowniach i podstacjach.

Ponieważ nic nie działa bez zasilania, przewody  przyłączeniowe nazywane są również przewodami energetycznymi.

Przewód przyłączeniowy ma co najmniej 1, a maksymalnie 5 żył. Wariant z więcej niż 2 żyłami zwykle składa się z żyły neutralnej, żyły ochronnej i od jednej do trzech żył przewodzących prąd  (fazy, L1-L3), w zależności od jednofazowego lub trójfazowego prądu przemiennego.

Przekrój przewodu wynosi zwykle ≥ 0,5 mm², poszczególne żyły są kodowane kolorami zgodnie z VDE 0293-308/HD 308 (kod identyfikacyjny żył dla oznaczonych kolorami kabli i przewodów niskonapięciowych). Firma LAPP oferuje przewody przyłączeniowe dla zakresu niskiego napięcia do 1 kV oraz dla zakresu średniego napięcia do 30 kV.

Co to jest przewód sterowniczy?

 Przewód sterowniczy

 • przesyła sygnały sterujące w obwodzie sterującym
 • za ich pomocą steruje elementami maszyny

Okablowanie wewnętrzne i systemowe pomiędzy urządzeniami elektrycznymi, maszynami, panelami sterowania oraz czujnikami i elementami wykonawczymi jest realizowane za pomocą żył sterowniczych.

Żyły sterownicze przesyłają proste sygnały, które służą do sterowania maszynami i ich podzespołami. Odbiorniki sygnału realizują akcję w oparciu o sygnały sterujące.

Przewód sterowniczy może zwykle zawierać od 2 do 25, w rzadkich przypadkach do 100 ponumerowanych żył. Przekrój przewodu wynosi zwykle od 0,5 mm² do 2,5 mm², ale w zależności od zastosowania może również wynosić do 35 mm². Przewód sterowniczy powinien być elastyczna, zajmować mało miejsca oraz mieć możliwie najmniejsze promienie gięcia.

Uwaga dotycząca norm: Większość naszych przewodów sterowniczych i przyłączeniowych podlega dyrektywie niskonapięciowej Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE dotyczącej sprzętu elektrycznego o napięciu znamionowym od 50 do 1000 woltów (napięcie AC) oraz od 75 do 1500 woltów wolty (napięcie DC).

Przewody zasilające i sterujące są często używane w tych samych aplikacjach, ale pełnią różne role. Podczas, gdy na poniższym rysunku przewód przyłączeniowy zapewnia zasilanie szafy sterowniczej maszyny, przewody sterujące przekazują polecenia do wykonania do maszyny.

Anschluss- und Steuerleitung 2
 1. Przewód przyłączeniowy
 2. Elementy wykonawcze
 3. Przewód sterowniczy
 4. Switche, sterowniki
ÖLFLEX® Przewód sterowniczyÖLFLEX® Przewód przyłączeniowy
ÖLFLEX® CLASSIC 110ÖLFLEX® CLASSIC 100
ÖLFLEX® CLASSIC 130HÖLFLEX® ROBUST 200
ÖLFLEX® FD 855 PÖLFLEX® 540 P
ÖLFLEX® ROBOT 900ÖLFLEX® SOLAR
ÖLFLEX® 440 CPÖLFLEX® HEAT 260

Co oznacza nasza marka produktów ÖLFLEX?

Historia LAPP zaczyna się od przewodu ÖLFLEX®. Oskar LAPP wynalazł pierwszy produkowany przemysłowo przewód w 1957 r. To elastyczny przewód sterowniczy z żyłami oznaczonymi kolorami.

Do tego momentu nie było przewodów, które można by również opisać jako osłoniętą wiązkę kilku izolowanych przewodów. Wcześniej przewody były mozolnie i pojedynczo wciągane do węży ochronnych.

Lapp-%C3%96lflex-Product Family-v1

Dzięki olejoodpornym i elastycznym przewodom ÖLFLEX® firmy LAPP możliwa była rewolucja przemysłowa.

Od tego czasu marka ÖLFLEX® jest synonimem przewodów połączeniowych i sterowniczych firmy LAPP. Dziś, tak jak wtedy, kable ÖLFLEX® spełniają najwyższe wymagania i wytrzymują nawet najbardziej niesprzyjające warunki.

W międzyczasie w ramach ÖLFLEX® połączono różne rodziny produktów:

 

Interesuje Cię historia naszych początków?

Dołącz do naszej podróży w czasie!

 

Jaką rolę w przewodach przyłączeniowych i sterowniczych odgrywa kompatybilność elektromagnetyczna?

Silniki elektryczne, szafy sterownicze i przewody przyłączeniowe mogą zostać uszkodzone przez pola elektromagnetyczne. Mają one również destrukcyjny wpływ na przewody sterujące i do transmisji danych.

 • Promieniowanie elektromagnetyczne z przewodów przyłączeniowych zakłóca otaczające urządzenia i maszyny
Lapp-%C3%96lflex-EMC-Power Cable
 • Promieniowanie elektromagnetyczne z urządzeń i maszyn z kolei zakłóca zasilanie lub transmisję sygnału:
Lapp-%C3%96lflex-EMC-Control Cable

Jako skuteczny środek zaradczy stosowane są ekrany z ocynowanych drucików miedzianych  pod płaszczem zewnętrznym przewodów przyłączeniowych, sterujących i do transmisji danych. Ekranują pola interferencyjne w obu kierunkach.  Warunkiem jest możliwość odprowadzania do gruntu zakłóceń elektromagnetycznych, przy zastosowaniu odpowiedniej koncepcji uziemienia. W zależności od aplikacji przewody przyłączeniowe i sterujące mogą być ekranowane, a tym samym kompatybilne elektromagnetycznie.

Przewody ekranowane i systemy połączeń z ochroną EMC w zastosowaniach przemysłowych.

Jakie przewody przyłączeniowe i sterujące posiada w swoim portfolio firma LAPP?

Przewody przyłączeniowe i sterujące muszą być odporne na  wiele czynników mechanicznych, takich jak: ciągnięcie, zginanie, ścieranie, cięcie, skręcanie lub nacisk. Muszą posiadać podwyższoną odporność chemiczną, pracować w rozszerzonym zakresie temperatur i oczywiście być odpornym na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, przy zastosowaniu na zewnątrz.

Znajdują zastosowanie niemal wszędzie: w budowie maszyn i urządzeń, w technice pomiarowej, sterowniczej i grzewczej, w energetyce wiatrowej i fotowoltaice, w budynkach użyteczności publicznej, na lotniskach, dworcach kolejowych, ale także w technice medycznej, w przemyśle chemicznym, spożywczym , w maszynach budowlanych, technice scenicznej, mobilnych urządzeniach elektrycznych i wielu innych.

Liczba, przekrój i materiał izolacji  żył i płaszcza zewnętrznego, a także jego budowa (warstwy, ekranowanie i skręcenie) oraz uzyskane atesty ostatecznie decydują o

 • właściwościach,
 • napięciu nominalnym
 • zastosowaniu i sposobie układania przewodów

Napięcie nominalne to napięcie odniesienia, dla którego projektuje się i testuje kable i przewody. Jest wyrażany w Woltach U0/U:

• U0 efektywna wartość napięcia między przewodem zewnętrznym a ziemią
• U efektywna wartość napięcia między dwoma zewnętrznymi przewodami wielożyłowymi lub systemem  przewodów jednożyłowych

Uwaga dotycząca norm: Przy doborze przewodów należy zawsze przestrzegać obowiązujących norm i wytycznych. Postępuj zgodnie z instrukcjami międzynarodowej normy DIN EN 60204-1:2019-06. Reguluje ona bezpieczeństwo i wyposażenie elektryczne maszyn oraz, w części 1, określa wymagania dotyczące przewodów oraz warunki ich użytkowania. Ponadto sprawdź, czy istnieje dla Ciebie określony standard produktu z innymi/rozszerzonymi wymaganiami, który będzie najbardziej odpowiedni. Na przykład mogą to być uwagi aplikacyjne publikacji IEC 62440:2008 dla przewodów elektrycznych o napięciu znamionowym do 450/750 V.

Jakie grupy zdefiniowaliśmy dla naszych przewodów przyłączeniowych i sterowniczych?

 1. Szeroki zakres zastosowań
  Do prostego okablowania obwodu sterowania
 2. Bezhalogenowe przewody ÖLFLEX®
  Odpowiednie właściwości w przypadku pożaru
 3. Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna
  Z wytrzymałym płaszczem zewnętrznym z PUR, TPE (ROBUST) lub gumy
 4. Serwonapędy
  Perfekcyjna kombinacja przewodów zasilających i sterujących
 5. Prowadnice łańcuchowe, ciągłe zginanie
  Wykonane z cienkich i bardzo cienkich przewodów dla maksymalnej mobilności
 6. Robotyka
  Specjalny splot żyły umożliwia jednoczesne zginanie i skręcanie
 7. Przewody spiralne
  Spiralna wersja przewodu dla wąskich przestrzeni
 8. Przewody do zastosowań w przemyśle
  Do zastosowań z prądem stałym,  SOLAR, TRUCK i TRAIN
 9. Technika transportu bliskiego
  Z dodatkowymi oplotami i/lub elementami nośnymi
 10. Przewody odporne na temperaturę
  Wykonane z usieciowanego PE, silikonu, FEP, PTFE lub włókna szklanego
 11. Pojedyncze żyły do rozdzielnic
  Przewody jednożyłowy, bez płaszcza zewnętrznego, do uniwersalnego i prostego okablowania
 12. Przewody infrastrukturalne
  Instalacje budowlane