Polityka ochrony danych

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych

 

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych 

(1) Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe definiuje się jako wszelkie informacje odnoszące się do użytkownika, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, aktywność użytkownika.

(2) Osoba odpowiedzialna na mocy art. 4 (7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to:

Lapp Kabel Sp. z o.o., adres: Profesjonalna 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce. Można skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych pod naszym adresem pocztowym, dodając "Ochrona danych osobowych" lub napisać na adres podany w naszych danych kontaktowych w art. 20.

(3)W przypadku, gdy z uwagi na specyficzne funkcje naszej oferty musimy odwołać się do naszych usługodawców lub chcemy wykorzystać Państwa dane do celów komercyjnych, szczegółowo informujemy Państwa poniżej o odpowiednich procesach, określając jednocześnie kryteria okresu przechowywania danych.  

 

2. Twoje prawa 

(1) W odniesieniu do naszej firmy i Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

· prawo do informacji

· prawo do poprawiania lub usuwania danych

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych

· prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

· prawo do przenoszenia danych 

(2) Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi przeciwko nam do dowolnego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Właściwym organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) Jeśli strona internetowa jest wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie rejestrują się Państwo na stronie internetowej lub nie wysyłają nam innych informacji, otrzymujemy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

· adres IP

· data i godzina wywołania

· różnica między strefą czasową a czasem uniwersalnym (GMT)

· zawartość wywołania (zdefiniowana strona)

· status dostępu/statusy kodów http

· ilość przesyłanych danych

· strona internetowa składająca wniosek

· przeglądarka

· system operacyjny i jego interfejs

· wersja przeglądarki i jej język

(2) Podczas korzystania z naszej strony internetowej, oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które na dysku twardym użytkownika są zapisywane po przypisaniu do używanej przeglądarki i za pomocą których strona umieszczająca pliki cookie (tj. my) posiada pewne informacje, które są do niej odsyłane. Pliki cookie nie mogą wykonywać żadnych programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Ich celem jest by uczynić obecność w internecie bardziej przyjazną dla użytkownika i bardziej efektywną.  

(3) Użycie plików cookie:

a) Niniejsza strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których rozmiar i funkcje są wyjaśnione poniżej: 

- Tymczasowe pliki cookie (patrz punkt b)

- Trwałe pliki cookie (patrz punkt c)

b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji, które przechowują tzw. identyfikator sesji. Do sesji można przypisać różne żądania przeglądarki za pomocą identyfikatorów sesji. Ułatwia to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, pod warunkiem, że nie są w użyciu. W ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w każdej chwili można usunąć dowolne pliki cookie.

d) Ustawienia przeglądarki mogą być skonfigurowane zgodnie z Państwa życzeniem i mogą, na przykład, odmawiać akceptacji plików cookie stron trzecich lub jakichkolwiek innych plików cookie. W takim przypadku, pragniemy podkreślić, że korzystanie z niektórych funkcji tej strony może okazać się niemożliwe. 

e) Korzystamy z plików cookie, aby umożliwić identyfikację użytkownika podczas kolejnych wizyt, jeśli użytkownik posiada u nas konto. Alternatywnie, użytkownik będzie musiał zalogować się za każdym razem, w celu przeglądania naszej strony.

f) Używane pliki cookie flash nie są przechwytywane przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę flash. Ponadto, używamy obiektów przechowywania HTML5, które są przechowywane w terminalu. Obiekty te bez automatycznej daty ważności przechowują wymagane dane niezależnie od używanej przeglądarki. Jeśli nie jesteś zainteresowany przetwarzaniem plików cookie flash, musisz zainstalować odpowiedni dodatek, np. "Better Privacy" dla Mozilli Firefox (https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe flash killer cookie dla Google Chrome. Możesz uniemożliwić korzystanie z obiektów przechowywania HTML5, wprowadzając tryb prywatny w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądania.

3a Ocena kredytowa dla klientów z UE, którzy nie mają siedziby w Polsce

Dla celów weryfikacji kredytowej, Lapp będzie pozyskiwał oraz przechował dodatkowe informacje o zdolności kredytowej dla klientów z państw członkowskich UE, którzy nie mają siedziby w Polsce. Informacje te pozyskiwane są przez firmę z Grupy Lapp, która ma swoją siedzibę w kraju pochodzenia klienta.

Następująca witryna publikuje listę firm, które należą do Grupy Lapp: https://www.lappgroup.com/

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 (1) (f) RODO - uzasadniony interes administratora danych.

 

4. Dalsze funkcje strony internetowej, oferty oraz cele wykorzystania danych

(1) Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. Z reguły wymaga to podania dalszych danych osobowych, które są wykorzystywane przez nas do świadczenia naszych usług. Do takich danych osobowych stosuje się zasady ich przetwarzania. 

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych Lapp gromadzi i przechowuje wszystkie informacje wprowadzane bądź dostarczane przez klientów lub w inny sposób przesyłane do Lapp. Przykładami takich danych są:

· spółka

· numer identyfikacji podatkowej NIP

· nazwa klienta

· dział

· adres

· e-mail

· numer telefonu

· faks

(3) Lapp wykorzystuje powyższe informacje również do komunikowania się z klientami na temat produktów, usług i zamówień. Ponadto Lapp aktualizuje dokumentację firmy i konta klientów za pomocą tych danych i wykorzystuje je do rekomendowania produktów lub usług potencjalnie zainteresowanym klientom firmy. Lapp wykorzystuje również informacje w celu zwiększenia swojej efektywności w sklepie internetowym, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, ich ujawniania lub umożliwienia osobom trzecim świadczenia usług technicznych, logistycznych lub innych w imieniu Lapp. Dane są również wykorzystywane do przechowywania koszyków lub szablonów zamówień, oddając je do dyspozycji klientów do wszelkich nowych zastosowań.

(4) Tylko w przypadku, gdy klienci uprzednio wyrazili na to zgodę lub, o ile jest to prawnie dopuszczalne, jeśli nie zgłoszono sprzeciwu, firma Lapp wykorzystuje te dane również do badań dotyczących produktów i do celów marketingowych.

(5) Do przetwarzania danych osobowych częściowo korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. Dostawcy ci są starannie dobierani i nadzorowani przez nas. Są oni zobowiązani do przestrzegania naszych dyrektyw i są regularnie monitorowani.

(6) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w celu prowadzenia działań sprzedażowych, podpisywania umów lub podobnych usług, które oferujemy wspólnie z naszymi partnerami. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w opisie oferty lub zostaną Państwu przesłane w momencie pozostawienia nam Państwa danych osobowych.

(7) W zakresie, w jakim nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w opisie naszej oferty będziemy informować Państwa o wszelkich konsekwencjach tych okoliczności.

 

5. Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wycofanie zgody

(1) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Takie wycofanie wpłynie na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po opisanym działaniu.

(2) Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyważonych interesach. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do wykonania umowy z klientem; jest to szczegółowo opisane poniżej. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których nasza firma nie może przetwarzać danych osobowych w zwykły sposób. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu, zajmiemy się tą sprawą i albo zakończymy, albo dostosujemy przetwarzanie danych, albo wyjaśnimy Państwu nasze istotne i uzasadnione powody, dla których przetwarzanie będzie kontynuowane.

(3) W każdej chwili mogą Państwo oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub w celu analizy danych. Sprzeciw wobec takich działań można przesłać na następujący adres: rodo@lapppolska.pl.

  

6. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do formularza zostaną nam przesłane i zapisane. Są to następujące dane:

 Tytuł, imię, nazwisko, firma, dział, numer klienta, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, faks, telefon, temat i wiadomość.

 W momencie wysłania wiadomości zapisywany jest również adres IP użytkownika oraz data i godzina wysłania wiadomości.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną. W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia konwersacji. Podstawę prawną przetwarzania danych, w tym przypadku, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przesłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy nam do przetwarzania w celu nawiązania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to również niezbędny uzasadniony interes przetwarzania danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz tych, które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce w przypadku, gdy dana konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersacja zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione. Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas wysyłania, zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 

7. Usługodawcy: prowadzenie i obsługa strony internetowej, dostawcy usług technicznych 

Ze wszystkimi usługodawcami wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych za pomocą stron internetowych zostały zawarte, zgodne z RODO, umowy powierzenia danych. Dostawcy są odpowiednio wybierani, kontrolowani oraz monitorowani.

 

8. Remarketing w Google

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię remarketingu Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Użytkownicy, którzy wcześniej odwiedzili nasze strony internetowe i usługi online wykazując zainteresowanie ofertą, mogą za pomocą tej technologii zostać na nowo zaadresowani za pomocą ukierunkowanej promocji na stronach Google Partner Network. Reklama pojawia się poprzez stosowanie plików cookie, tj. małych plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika. Pliki tekstowe ułatwiają analizę zachowań użytkowników podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie mogą być wykorzystywane do ukierunkowanych rekomendacji produktowych i reklamy opartej na zainteresowaniach.

W tym celu można również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez mechanizmy Google poprzez wywołanie strony w celu dezaktywacji reklamy Google pod adresem https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl Alternatywnie, użytkownicy mogą dezaktywować korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie poprzez wywołanie strony dezaktywacyjnej Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Korzystając z serwisu lapppolska.pl, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google danych zebranych na Państwa temat w sposób opisany w niniejszym dokumencie i w celach w nim określonych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że niezależnie od naszych zasad, Google ma swoją własną politykę ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za te zasady i procedury i jedynie odsyłamy Państwa do polityki ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=pl

Użytkownik może również zrezygnować z wykorzystania plików cookies Google. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklamy Google. Użytkownicy mogą także wyłączyć obsługę plików cookie innych firm, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative. Dane są przechowywane przez rok.

 

9. Remarketing na portalu Facebook

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu "grup niestandardowych odbiorców" od Facebook (Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA „Facebook“), w wariancie pikseli i bez ustawienia "rozszerzone porównanie". Remarketing ma na celu prezentację reklam związanych z zainteresowaniem ("Facebook-Ads") odwiedzających tę stronę podczas ich wizyty na Facebooku jako sieci społecznościowej. W tym celu na tej stronie internetowej zaimplementowano piksel ponownego wprowadzania do obrotu na Facebooku, co umożliwiło stworzenie bezpośredniego linku do serwerów Facebooka podczas wizyt na stronie internetowej. W ten sposób serwer Facebooka jest informowany o Państwa odwiedzinach na tej stronie, a Facebook przyporządkowuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, jak również na temat Państwa praw i możliwości ochrony sfery prywatnej. Alternatywnie, po zarejestrowaniu się na Facebooku, można dezaktywować funkcję ponownego wprowadzania do obrotu "odbiorców niestandardowych" na stronie internetowej https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Dane są przechowywane przez 1 rok.

 

10. Analiza i optymalizacja stron internetowych z wykorzystaniem oprogramowania Enconda

 W celu realizacji zorientowanej na potrzeby użytkownika strony internetowej i jej optymalizacji, gromadzone są pseudoanonimowe dane, przechowywane za pomocą rozwiązań i technologii dostarczanych przez firmę econda GmbH (econda GmbH Zimmerstr.6, 76137 Karlsruhe, http://www.econda.de).

 Profile użytkowników są tworzone na podstawie pozyskanych danych, przy użyciu aliasów. Econda anonimizuje dane po ich zebraniu, skracając adresy IP do dwóch pierwszych bajtów natychmiast po wprowadzeniu. W rezultacie, i jeśli rozwiązanie jest używane zgodnie z przeznaczeniem, econda nie jest w stanie dokonać przypisania zebranych danych do określonych użytkowników. Zanonimizowane dane pozostają na serwerach econda z prawem dostępu tylko dla naszej firmy.

 Dzięki tym zbiorczym informacjom możemy analizować, na przykład, strumienie odwiedzających i ścieżki kliknięć, nie będąc jednak w stanie przypisać ich konkretnym odwiedzającym. Do tego celu mogą być używane pliki cookie, umożliwiając rozpoznanie przeglądarki internetowej. Jednak bez wyraźnej zgody użytkownika profile użytkowania nie są łączone z zebranymi danymi.

 Odwiedzający witrynę mogą w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechwytywania i przechowywania danych używając strony https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/.

 Więcej o ochronie danych realizowanej przez oprogramowanie econda można znaleźć na stronie https://www.econda.de/en/privacypolicy/.

 Dane są usuwane po okresie jednego roku.

 

11. Newsletter

By klienci mogli otrzymywać newsletter w takiej formie, w jakiej jest on oferowany na stronie internetowej, Lapp będzie wymagał podania adresu e-mail oraz informacji o tym, że klienci zgadzają się na weryfikację, czy właściciele danego adresu e-mail potwierdzają otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego, podany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, wraz z datą i godziną rejestracji. Przechowywanie tych danych jest konieczne, aby ułatwić późniejsze śledzenie wszelkich (możliwych) przypadków nadużycia przez pocztę elektroniczną przetwarzanych danych osobowych. Zapewnia również bezpieczeństwo prawne osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Dane osobowe zbierane w ramach rejestracji newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Abonenci newslettera mogą być informowani e-mailem o sposobie jego funkcjonowania w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub w sprawach technicznych. W ramach usługi newsletter nie są przekazywane żadne zgromadzone dane.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. W przypadku wysyłania newslettera, osoby te mogą również w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych za pomocą odpowiedniego linku w newsletterze. Ponadto abonenci mają możliwość wypisania się bezpośrednio na stronie internetowej lub poinformowania Lapp Kabel Sp. z o.o. za pomocą innych środków komunikacji.

 

12. Funkcja czatu

 Kontakt z nami za pośrednictwem czatu na stronie internetowej umożliwia oprogramowanie firmy Smartsupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno.

Oprogramowanie wykorzystuje pliki cookie, tj. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, ułatwiające osobistą z nim rozmowę w formie czatu w czasie rzeczywistym poprzez stronę internetową. Pliki cookie nie przechowują danych osobowych użytkowników czatu. Użytkownik może dodatkowo uniemożliwić przechowywanie plików cookie w przeglądarce, przeglądając sieć w trybie incognito (prywatnym), gdzie pozostaje anonimowy. Ten tryb jest obsługiwany we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach. Działając w ten sposób użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi Smartsupp mogą nie działać poprawnie, a korzystanie z usług Smartsupp może powodować nieoczekiwane zachowanie.

Przechowywany jest tylko rekord czatu. Dane zawarte w rekordzie czatu nie są wykorzystywane ani do identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową, ani do innych celów lub reklam. Rekord czatu zostanie usunięty po upływie jednego dnia roboczego od momentu zakończenia konwersacji.

 

13. Administrator sklepu internetowego po stronie firmy klienta

 Sklep internetowy Lapp oferuje możliwość wyboru osoby kontaktowej po stronie klienta, przez wyznaczonego przez klienta administratora. Administrator jest upoważniony do zakładania kont dla współpracowników oraz wydawania danych służących autoryzacji. Firma Lapp chciałby zwrócić uwagę na wskazany proces w zakresie odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o ostrożne i prawidłowe przetwarzanie danych kontaktowych i praw przyznanych użytkownikowi sklepu. Lapp zakłada, że wszyscy administratorzy uwzględniają całość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 Wszyscy pozostali właściciele kont są świadomi istnienia administratora po stronie klienta oraz wyżej wymienionych praw, które administrator posiada. Po wyznaczeniu administratora w firmie klienta, właściciele kont wyrażają zgodę na jego udział podczas konfigurowania, administrowania i korzystania z ich kont.

 

14. Servo konfigurator i EPIC Housing konfigurator

 W odniesieniu do konfiguratorów i z punktu minimalizacji danych, ograniczyliśmy ilość wymaganych danych do minimum. Należy wypełnić jedynie pola obowiązkowe, aby zapewnić możliwość złożenia Państwu indywidualnej oferty, w oparciu o Państwa wskazania. Dane podane w konfiguratorze wykorzystywane są wyłącznie do produkcji, wysyłki i negocjacji oferty zgodnej z zapytaniem.

 

15. Okres przechowywania danych osobowych

O ile nie zaznaczono inaczej, decydującym kryterium przy określaniu przez nas okresów przechowywania jest odpowiedni, zgodny z RODO, okres przechowywania. Po upływie tego okresu dane są usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej przygotowania i realizacji.

 

16. Prawne lub wynikające z umowy zasady udostępniania danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych jest częściowo uregulowane przepisami prawa, np. podatkowymi, lub może być wynikiem ustaleń wynikających z umowy (np. oświadczeń dotyczących stron umowy). Podpisując umowę może się zdarzyć, że osoba, której dane dotyczą, będzie musiała udostępnić nam swoje dane osobowe, które na późniejszym etapie będą przetwarzane przez naszą firmę. Na przykład osoba, której dane dotyczą, może być zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych przy podpisywaniu z nią umowy. Konsekwencją nieprzekazania danych osobowych byłoby uniemożliwienie podpisania umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, można skontaktować się z członkiem naszego personelu. W każdym indywidualnym przypadku nasz pracownik doradza osobom, których dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest prawnie lub umownie wymagane lub wymagane do podpisania umowy. Informuje on również o ewentualnych istniejących obowiązkach w zakresie udostępniania danych osobowych i możliwych konsekwencjach nieprzekazania danych osobowych.

 

17. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie nie będzie miało miejsca.

 

18. Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi naszą podstawę prawną dla procedur przetwarzania, które wymagają od nas uzyskania zgody na określone cele przetwarzania, w szczególności na rejestracje w newsletterach. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu spełnienia warunków umowy z udziałem osoby, której dane dotyczą, jako partnera umowy, przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na przykład dotyczy to procedur przetwarzania danych, które są niezbędne do dostawy towarów lub wykonania usługi lub usługi powrotnej. Ta sama podstawa prawna obejmuje również procedury przetwarzania niezbędne do przeprowadzenia czynności przedkontraktowych, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega ustawowemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych, np. obowiązkowi podatkowemu, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

19. Podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych

Procedury przetwarzania finalnie mogą opierać się na art. 6 ust.1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się procedury przetwarzania nie ujęte w żadnej z zasad prawnych, o których mowa w rozdziale 17, jeżeli przetwarzanie jest wymagane w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interes, podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą, nie są nadrzędne. Można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (preambuła RODO numer 47 zdanie 2).

Jeżeli przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem będzie prowadzenie działalności gospodarczej.

 

20. Dalsze informacje

Klient jest świadomy, że w świetle obecnego stanu techniki nie można jeszcze zagwarantować pełnej ochrony danych w przypadku transmisji danych przez Internet. W związku z tym i w zakresie bezpieczeństwa wszelkich danych zamieszczonych w Internecie, klient ponosi pełną odpowiedzialność. Z tego powodu osoby, których dane dotyczą, mają swobodę przekazywania nam swoich danych za pomocą alternatywnych opcji, np. przez telefon.

 

 21. Kontakt z inspektorem ochrony danych

Lapp przykłada dużą wagę do zaufania swoich klientów. Dlatego Lapp chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań, które nie zostały w wystarczającym stopniu rozpatrzone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub w przypadku żądania przez klientów dalszych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: rodo@lapppolska.pl.

Prosimy także o kontakt na adres poczty elektronicznej: rodo.lpl@lapppolska.pl, jeśli dowiedzą się Państwo o jakichkolwiek naruszeniach ochrony danych osobowych spowodowanych przez naszą firmę lub podejrzewają takie naruszenia.

 

22. Pliki cookie

Polityka Bezpieczeństwa v. 1.01. z dnia 13.01.2019 r.