Projektowanie produktów i rozwiązań w sposób zrównoważony

Produkte Loesungen nachhaltig LAPP

Produkt wyprodukowany w sposób zrównoważony wymaga odpowiednich procesów i struktur w całym łańcuchu wartości. Pracujemy nad tym, aby zminimalizować obciążenie planety powodowane przez nasze produkty podczas ich produkcji i eksploatacji u klienta. Chcemy odpowiedzialnie korzystać z zasobów, a nie tylko je konsumować. Dlatego opracowujemy zrównoważone koncepcje naszych produktów w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, wydajności materiałowej oraz przyjaznego dla środowiska obchodzenia się z substancjami chemicznymi i odpadami. Koncepcje te są wdrażane i integrowane z naszym innowacyjnym portfolio w perspektywie długoterminowej.

Zgodnie z tymi założeniami opracowaliśmy pierwsze na świecie bezołowiowe dławnice kablowe. Czemu? Ponieważ jesteśmy pewni, że jedynym sposobem na sukces w przyszłości jest rozpoczęcie myślenia o jutrze już dziś. Dotyczy to również zastosowania odpowiednich rozwiązań połączeniowych dla Twoich aplikacji i projektów. Opracowujemy zrównoważone produkty, zanim prawo lub przepisy nas do tego zobowiązują.

Do czego jesteśmy zobowiązani po stronie produktu:

  • Budowa przewodów i złączy przyjazna w produkcji i wykorzystaniu
  • Produkty zaprojektowane z myślą o niezawodności i trwałości, z zachowaniem wysokich standardów jakości. Zapewniamy mniej przestojów, niższe koszty konserwacji i zminimalizowany całkowity koszt posiadania (TCO) przez cały okres użytkowania. Oznacza to również minimalizację zużycia zasobów
  • Globalne stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska, przy jednoczesnym unikaniu substancji niebezpiecznych. W związku z tym aktywnie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które w miarę możliwości zastępują potencjalnie szkodliwe komponenty materiałowe
  • Wspiera nas rozbudowana sieć firm monitorujących, analizujących i wdrażających globalne przepisy dotyczące stosowanych materiałów
  • Zrównoważone zarządzanie dostawami, które okazuje się skutecznym narzędziem zwłaszcza w odniesieniu do surowców
  • Unikanie zbędnych odpadów produkcyjnych, recykling odpadów i bezpieczna utylizacja odpadów niebezpiecznych

Przykładowy produkt: SKINTOP® MS

Pierwsze na świecie bezołowiowe dławnice kablowe z mosiądzu pochodzą z firmy LAPP. Od 2020 roku najpopularniejsze modele naszych wypróbowanych i przetestowanych dławnic kablowych SKINTOP® i SKINDICHT® są dostępne w wersjach bezołowiowych, dzięki czemu jest to zrównoważona i przyszłościowa alternatywa produktu w standardowym asortymencie. Produkty bezołowiowe są oznaczone skrótem LF na końcu numeru artykułu.

Oznacza to, że już przestrzegamy „przyszłych” dyrektyw REACH i RoHS,  zanim wygaśnie zwolnienie dla zawartości ołowiu do 4%. Zobacz więcej