Zarządzanie budynkami i zakładami w sposób oszczędzający zasoby

Gebauede Werke nachhaltig LAPP

Serce LAPP bije w naszych budynkach, zakładach i wśród wszystkich zatrudnionych tam pracowników. Tutaj wcielamy w życie naszą kulturę – orientację na rodzinę, innowacyjność, sukces, klienta i odpowiedzialność za przyszłość. Wiąże się to z obowiązkiem planowania, budowy i eksploatacji budynków w sposób zrównoważony. Obejmuje to również identyfikację największych źródeł zużycia energii, a następnie optymalizację zużycia. Oprócz efektywnego wykorzystania zasobów, emisja szkodliwych substancji ma istotny wpływ na równowagę ekologiczną. Od 2019 roku firma w Niemczech LAPP zaopatruje się w 100% zieloną energię, uzupełnianą przez własną fotowoltaikę i energię geotermalną. Większość lokalizacji LAPP z kluczowymi zakładami produkcyjnymi posiada certyfikat ISO14001, a firmy handlowe również stopniowo podążają za tym przykładem. 20 z naszych firm w regionie LA EMEA ściśle ze sobą współpracuje w ramach certyfikacji macierzy ISO50001. Konsekwentne zarządzanie jakością zgodnie z ISO9001 zapewnia wysokie standardy jakości LAPP, przy czym produkty o wysokim poziomie niezawodności i trwałości są dla nas najwyższym priorytetem.

Do czego jesteśmy zobowiązani w zakresie infrastruktury i produkcji:

  • Ciągłe zmniejszanie zużycia energii elektrycznej we własnych budynkach, oprócz zakupu zielonej energii elektrycznej (obecnie głównie w Niemczech) i korzystania z odnawialnych źródeł energii na miejscu z zasilaniem do sieci lub na własny użytek zgodnie z wymogami prawnymi
  • Redukcja odpadów produkcyjnych poprzez optymalizację procesów i integrację koncepcji recyklingu tworzyw sztucznych i miedzi bezpośrednio w produkcji lub poprzez ścisłą współpracę z ekspertami ds. recyklingu
  • Intensywne promowanie neutralności CO2 zgodnie z zakresem 1 i 2 protokołu w sprawie gazów cieplarnianych poprzez renowację budynków i zintegrowane koncepcje wykorzystania energii

Przykład: Europejska siedziba LAPP w Stuttgarcie

W zoptymalizowanej energetycznie europejskiej siedzibie LAPP o powierzchni 9 000 metrów kwadratowych powstały nowe biura, sale konferencyjne i przestrzeń wystawiennicza poświęcona historii firmy. Dzięki ogrzewaniu geotermalnemu w połączeniu z fotowoltaiką i zazielenianiem dachu, wykorzystywanych jest tu około 440 biurowych stanowisk pracy, które są zoptymalizowane pod względem emisji CO2. Nacisk kładziony jest na ogrzewanie geotermalne, które jest zasilane niezbędną mocą z systemu fotowoltaicznego. Inne czynniki również wspierają bilans CO2: automatyczne żaluzje kierowane przez światło słoneczne zapewniają odpowiednie temperatury w pomieszczeniach, co ogranicza korzystanie z systemów klimatyzacji. Duża liczba miejsc dla rowerzystów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych stanowi zachętę do tego, aby trasy ludzi do miejsca pracy były przyjazne dla środowiska. Od sierpnia 2021 roku nasza firma może pochwalić się nagrodą „Pracodawca Przyjazny Rowerom” przyznaną przez ADFC (Niemiecki Klub Rowerowy).