Zrównoważony rozwój jako ważna część DNA LAPP

„Mamy tylko jeden świat. Musimy więc odpowiedzialnie korzystać z jego zasobów. To przesłanie jest mocno zakorzenione w naszej podstawowej wartości firmy- orientacji na rodzinę. Naszym obowiązkiem jest pozostawienie zdrowej planety dla następnego pokolenia. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie sprostać temu wyzwaniu – dzięki innowacyjnym pomysłom, know-how i sile wszystkich naszych pracowników.”

Andreas Lapp, Przewodniczący Rady Nadzorczej U.I.Lapp GmbH i syn założycieli firmy Ursuli Idy i Oskara Lapp.

nachhaltigkeit

LAPP to firma rodzinna i to kształtuje naszą kulturę. Myślimy długofalowo i działamy odpowiedzialnie – dla naszych pracowników, dla naszych klientów, dla środowiska i społeczeństwa. W tym duchu, w zrównoważony sposób przyczyniamy się do dobrej pozycji przyszłych pokoleń i ochrony naszej planety. „Niezawodne łączenie świata” to coś więcej niż tylko obietnica. Zrównoważony biznes jest mocno zakorzeniony w DNA firmy LAPP.

Koncentrujemy się na zrównoważonym, przyjaznym dla środowiska zarządzaniu i odpowiedzialnym korzystaniu ze wszystkich zasobów naturalnych. Jesteśmy przekonani, że jako firma musimy dawać dobry przykład. Dla nas sukces ekonomiczny jest zawsze powiązany z odpowiedzialnością za nasze środowisko, a zrównoważony rozwój jest uznanym kryterium wszystkich decyzji firmy. Doskonale rozumiemy również odpowiedzialne, pełne szacunku i zgodne z prawem praktyki biznesowe, które wdrażamy na całym świecie

Nasze działania w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju:

  • Wspieramy Organizację Narodów Zjednoczonych we wdrażaniu Agendy 2030, działając zgodnie z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), które wyznaczają ramy zrównoważonego zarządzania gospodarczego, ekologicznego i społecznego
  • Szczególnie jeśli chodzi o środowisko, przestrzegamy wytycznych na poziomie europejskim, takich jak: EU Green Deal, regulacji materiałowych REACH/RoHS oraz wspieramy cele paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Jako firma działająca globalnie uwzględniamy również specyficzne wymagania w naszych amerykańskich i azjatyckich regionach sprzedaży i produkcji
  • W naszej firmie wyznaczamy przejrzyste i wiarygodne cele, które wprowadzamy do naszej strategii. Zrównoważony rozwój stał się integralną częścią wszystkich procesów biznesowych. Ważne jest dla nas podjęcie działań, które mają jak największy wpływ na społeczeństwo, firmę i środowisko. Kierujemy się mottem „Najpierw zrozumienie, a następnie działania we wszystkich obszarach”. Jeśli chodzi o środowisko, wykorzystujemy macierz [AH1] do identyfikacji procesów o odpowiednim wpływie na środowisko. Procesy są następnie dostosowywane zgodnie z projektem, zwłaszcza te o dużym wpływie CO2. Koncentrujemy się na naszych produktach i ich produkcji, zarówno we własnym zakresie, jak i za pośrednictwem naszych dostawców.
Produkte

Produkty i rozwiązania


neues Fomat

Budynki i fabryki


Kunden

Klienci


Industrien

Portfolio


Natur

Ludzie i środowisko