Nasza rodzina

Grupa Lapp łączy w sobie strukturę firmy globalnej z najlepszymi cechami firmy rodzinnej. Istnieje 5 powodów, dla których warto wybrać Grupę Lapp.

Rodzina Lapp

Założyciele, Oskar i Urszula Ida Lapp stworzyli firmę rodzinną o międzynarodowym zasięgu i wysokiej renomie. Jako twórcy unikalnego sukcesu przemysłowego są doskonałym wzorem dla przyszłych pokoleń, pracowników i przyjaciół.

Ciężka praca, entuzjazm, jasna wizja najistotniejszych celów, wytrwałość, dyscyplina i pionierski duch tworzą model, który działa dla dobra klientów i przyszłego bezpieczeństwa firmy.

Pomimo śmierci Oskara Lappa w 1987 roku z powodu choroby serca, firma jest nadal prowadzona w jego duchu. Przedsiębiorczość, niezmienne zaangażowanie w interesy firmy i absolutny wymóg wysokiej jakości są jego dziedzictwem, które funkcjonuje po dziś dzień.

Po śmierci Oskara Lappa, zarządzanie firmą przejęli jego synowie Andreas i Siegbert i wraz ze swoją matką, są za nią odpowiedzialni od tego czasu. Od najmłodszych lat byli wprowadzani w świat biznesu i w działalność grupy LAPP, co pozwoliło im zrozumieć co znaczy odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorcy.