EDI (Electronic Data Interchange)

EDI to skrót od Electronic Data Interchange, pod którym kryją się różne metody automatycznego, elektronicznego przekazywania zleceń, potwierdzeń zamówień i rachunków.

Znajdźmy wspólnie najlepsze rozwiązania EDI dla naszej współpracy.

Korzyści ze stosowania rozwiązań EDI:

  • Oszczędność czasu przy transferze danych
  • Automatyczna wymiana danych w przypadku formatów standardowych
  • Na całym świecie, niezależny od czasu szybki przepływ informacji
  • Komunikacja pomiędzy różnymi aplikacjami komputerowymi
  • Niższe koszty
  • Poprawa jakości danych


Korzyści dla Ciebie:

  • Szybkie przetwarzanie
  • Obniżenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu podczas przenoszenia danych
  • Bezpieczne przetwarzanie danych