Kalkulator obciążalności przewodów - obliczanie prądu i mocy w obwodzie

Dobór przekroju kabla do obciążenia jest procesem zależnym od wielu czynników i dlatego powinien być wykonywany przez osoby doświadczone w tej materii. Zwyczajowo taką osobą jest projektant instalacji elektrycznych, który w określonych prawem sytuacjach, powinien posiadać uprawnienia budowlane. Finalnie, instalacje elektryczne powinno wykonywać się na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez osobę upoważnioną.

Jeżeli zadajesz sobie pytanie „Jak obliczyć przekrój przewodu elektrycznego?”, to odpowiedzią mogą być poniższe kalkulatory. Zostały one stworzone na bazie powszechnie znanych wzorów fizycznych. Aby określić, jaki przekrój kabla jest potrzebny dla Twojej instalacji, potrzebujesz także norm elektrycznych dobranych do Twojej aplikacji.

Obliczanie prądu i mocy w obwodach trójfazowych AC

Kalkulator prądu i mocy elektrycznej działa w „dwie strony” Pozwala na obliczenie prądu, kiedy znana jest moc urządzenia lub działa jako kalkulator mocy trójfazowej, kiedy znamy prąd pobierany przez urządzenie. Dodatkowe parametry niezbędne do obliczeń to napięcie w obwodzie trójfazowym (do wyboru 4 popularne wartości) oraz współczynnik mocy cos(ø) (do wyboru co 0,05).

Obliczanie spadku napięcia w obwodzie trójfazowym AC

Ten kalkulator pozwala na obliczenie przekroju przewodu przy zakładanym, dopuszczalnym spadku napięcia dla danego obwodu elektrycznego. Oprócz danych, które wykorzystał i obliczył poprzedni kalkulator prądu trójfazowego, należy jeszcze określić materiał żyły przewodzącej (miedź lub aluminium) oraz długość linii, która pozwala na obliczenie przekroju kabla.

Obliczanie prądu i mocy w obwodach prądu stałego DC

Dla prądu stałego cos(ø)=1, a prąd nominalny równa się skutecznemu, więc „znika” nam √3 . Wzór staje się prostym P=U*I. Ale po co liczyć „na piechotę”, jak do dyspozycji jest kalkulator mocy elektrycznej dla prądu stałego. Tym razem do wyboru są 4 wartości napięcia charakterystyczne dla układów zasilania DC. Oczywiście, policzenie prądu z mocy odbiornika też funkcjonuje.

Obliczanie spadku napięcia w obwodzie prądu stałego DC

Dla prądu stałego spadki napięć są dużo większe niż dla prądu zmiennego. Ten kalkulator przekroju kabla będzie szczególnie przydatny automatykom powszechnie wykorzystującym zasilacze prądu stałego do zasilania aparatury. W dobie oświetlenia LED DC niejeden elektryk przekona się, że potrzebne są większe przekroje żył, mimo niskiego poboru prądu przez źródło światła.

Dobór zalecanego przekroju przewodu (żyły) do mocy falownika

To, wbrew pozorom, nie jest kalkulator obciążalności przewodów silnikowych, ponieważ ten moduł nie wykonuje obliczeń. Na podstawie tabel producentów napędów, zestawiliśmy typoszereg mocy falowników z sugerowanymi przekrojami przewodów zasilających.